Posted in Przyjaciele szkoły, Z życia szkoły

Dziękujemy

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.
Za wsparcie finansowe ogromnie dziękujemy.

image002

Advertisements
Posted in Z życia szkoły

Pasowanie na ucznia.

W sobotę 4 listopada nasi nowi uczniowie zostali oficjalnie i uroczyście przyjęci do naszej szkolnej społeczności. Uczniowie złożyli ślubowanie na ręce pani dyrektor Anny Gucwy-Glińskiej obiecując sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych i godne reprezentowanie naszej szkoły. Pani dyrektor symbolicznie pasowała każdego na ucznia Polskiej Sobotniej Szkoły w Medway a wychowawcy klas wręczyli dyplomy i czapki.
Serdecznie witamy wszystkich nowych uczniów i życzymy wytrwałości.

Posted in Przyjaciele szkoły

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku.

 

Stowarzyszenie działa pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych. Stowarzyszenie, traktując swoją pracę jako służbę, stale rozwija zakres zaangażowania w celu umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną. Stowarzyszenie realizuje zadania państwowe zlecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu.

„Wspólnota Polska” wspiera struktury związków Polaków na Wschodzie i organizacje polonijne w świecie (565 podmiotów z 54 krajów). Pomaga szkołom polonijnym, zespołom artystycznym, redakcjom mediów polonijnych, klubom sportowym, drużynom harcerskim, parafiom oraz świadczy pomoc charytatywną.

Posted in Z życia szkoły

Wsparcie finansowe

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła ponownie otrzymała wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.
Dziękujemy za okazaną pomoc i wierzymy, że dzięki dodatkowym środkom finansowym uda nam się stworzyć jeszcze lepsze miejsce dla naszych dzieci.
image002                    godlo_z-podpisem