Posted in Z życia szkoły

Jasełka

Kochani Rodzice

W tym roku Jasełka będą polegać głównie na śpiewaniu kolęd, proszę ćwiczyć już z dziećmi już teraz:)))) podajemy więc linki do kolęd, a w załączniku teksty:

Cicha noc

1. Cicha noc, święta noc

Pokój niesie ludziom wszem,

A u żłóbka Matka święta

Czuwa sama, uśmiechnięta,

Nad Dzieciątka snem,

Nad Dzieciątka snem.

2. Cicha noc, święta noc…

Pastuszkowie od swych trzód

Biegną wielce zadziwieni,

Za anielskim głosem pieni,

Gdzie się spełnił cud,

Gdzie się spełnił cud.

3. Cicha noc, święta noc…

Narodzony Boży Syn,

Pan wielkiego majestatu,

Niesie dziś całemu światu

Odkupienie win,

Odkupienie win.

Bóg się rodzi

Bóg się rodzi, moc truchleje,

Pan niebiosów obnażony!

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice Nieskończony.

Wzgardzony, okryty chwałą,

Śmiertelny Król nad wiekami!

A Słowo Ciałem się stało

I mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo, nad ziemiany?

Bóg porzucił szczęście Swoje,

Wszedł między lud ukochany,

Dzieląc z nim trudy i znoje.

Niemało cierpiał, niemało,

Żeśmy byli winni sami,

A Słowo Ciałem się stało

I mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię,

Błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie

Wspieraj jej siłę swą siłą.

Dom nasz i majętność całą,

I wszystkie wioski z miastami.

A Słowo Ciałem się stało

I mieszkało między nami.

Wśród nocnej ciszy

1.Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!

Czym prędzej się wybierajcie,

Do Betlejem pospieszajcie

Przywitać Pana.

2.Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie

Z wszystkimi znaki danymi sobie.

Jako Bogu cześć Mu dali,

A witając zawołali

Z wielkiej radości:

3.Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,

Cztery tysiące lat wyglądany

Na Ciebie króle, prorocy

Czekali, a Tyś tej nocy

Nam się objawił.

4.I my czekamy na Ciebie, Pana,

A skoro przyjdziesz na głos kapłana,

Padniemy na twarz przed Tobą,

Wierząc, żeś jest pod osłoną

Chleba i wina..

Lulajże Jezuniu

Lulajże Jezuniu, moja Perełko,

Lulaj ulubione me Pieścidełko.

Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj

A ty go matulu w płaczu utulaj..

Zamknijże znużone płaczem powieczki,

Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

Lulajże, Jezuniu…
Świeć gwiazdeczko, świeć

1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem

zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się

zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć

do Jezusa prowadź mnie x2

2.Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie

Narodził się, by uratować mnie

Narodził się i nie zostawił mnie x2

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć

do Jezusa prowadź mnie x2

3. Czekaja tam, Józef i Maryja

Śpiewają nam, śpiewają gloriia

To gloriia, święta historiia x2

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć

do Jezusa prowadź mnie x2

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem

zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się

zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć

do Jezusa prowadź mnie x2

Przybieżeli do Betlejem

1. Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.

Przybieżeli do Betlejem pasterze,

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.

2.Oddawali swe ukłony w pokorze

Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.

3.Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,

Których oni nie słyszeli, jak żywi.

Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.

4.I anieli gromadami pilnują

Panna czysta wraz z Józefem piastują.

Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.

5.Poznali Go Mesyjaszem być prawym

Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym

Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.

6.My go także Bogiem, Zbawcą już znamy

I z całego serca wszyscy kochamy.

Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.
A wczora z wieczora

1.A wczora z wieczora,

Z niebieskiego dwora,

Z niebieskiego dwora

2. Przyszła nam nowina,

Przyszła nam nowina:

Panna rodzi Syna,

Panna rodzi Syna

3. Boga prawdziwego,

Boga prawdziwego,

Nieogarnionego,

Nieogarnionego

4. Za wyrokiem Boskim,

Za wyrokiem Boskim,

W Betlejem żydowskim,

W Betlejem żydowskim.

5. Pastuszkowie mali,

Pastuszkowie mali

W polu wtenczas spali,

W polu wtenczas spali,

6. Gdy anioł z północy,

Gdy anioł z północy

Światłość z nieba toczy,

Światłość z nieba toczy.

W żłobie leży

W żłobie leży, któż pobieży

Kolędować małemu

Jezusowi Chrystusowi

Dziś nam narodzonemu?

Pastuszkowie przybywajcie

Jemu wdzięcznie przygrywajcie

Jako Panu naszemu!

My zaś sami z piosneczkami

Za wami pośpieszymy,

I tak tego, maleńkiego,

Niech wszyscy zobaczmy:

Jak ubogo narodzony,

Płacze w stajni położony,

Więc go dziś ucieszmy.

Naprzód tedy, niechaj wszędy

Zabrzmi świat w wesołości,

Że posłany nam jest dany

Emmanuel w niskości!

Jego tedy przywitajmy,

Z aniołami zaśpiewajmy

Chwała na wysokości!
Mędrcy świata

1. Mędrcy świata, monarchowie,

Gdzie śpiesznie dążycie?

Powiedzcież nam, Trzej Królowie,

Chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie, nie ma tronu,

I berła nie dzierży,

A proroctwo Jego zgonu,

Już się w świecie szerzy.

2. Mędrcy świata, złość okrutna,

Dziecię prześladuje.

Wieść okropna, wieść to smutna,

Herod spisek knuje:

Nic monarchów nie odstrasza,

Do Betlejem śpieszą,

Gwiazda Zbawcę im ogłasza,

Nadzieją się cieszą.

3. Przed Maryją stają społem,

Niosą Panu dary.

Przed Jezusem biją czołem,

Składają ofiary.

Trzykroć szczęśliwi królowie,

Któż wam nie zazdrości?

Cóż my damy, kto nam powie,

Pałając z miłości?

to kadzidło, mirrę, złoto

Niesiem, Jezu szczerze,

Co dajemy Ci z ochotą,

Od nas przyjm w ofierze.

Advertisements

Author:

I love to conquer the world with my camera and a pen. I am a traveller and flaneur and i am amazed by what this world has to offer