Posted in Z życia szkoły

Pasowanie na ucznia.

W sobotę 4 listopada nasi nowi uczniowie zostali oficjalnie i uroczyście przyjęci do naszej szkolnej społeczności. Uczniowie złożyli ślubowanie na ręce pani dyrektor Anny Gucwy-Glińskiej obiecując sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych i godne reprezentowanie naszej szkoły. Pani dyrektor symbolicznie pasowała każdego na ucznia Polskiej Sobotniej Szkoły w Medway a wychowawcy klas wręczyli dyplomy i czapki.
Serdecznie witamy wszystkich nowych uczniów i życzymy wytrwałości.

Advertisements