Dyżury

W celu prawidłowego funkcjonowania polskich szkół, zapewnienia porządku i bezpieczenstwa dzieci w czasie przerw, potrzebni są rodzice do pilnowania uczniów na boisku,placu zabaw i w klasach.W związku z tym szkoła zobowiązuje rodziców do zapisywania się na listę dyżurów.Osoby dyżurujące powinny być obecne na terenie szkoły od godz.10:00 do czasu zakończenia lekcji.
Każdy rodzic ma obowiązek wypełnienia dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego i pomocy w sprzątaniu szkoły po lekcjach w czasie jednego dyżuru. Rodzice na dyżur zapisują się sami, lista dyżurów dostępna jest u Dyrektora szkoły . W przypadku niemożności odbycia dyżuru w ustalonym terminie, rodzic zobowiązany jest do powiadomienia szkoły, jak również do samodzielnego wyznaczenia osoby na zastępstwo. Nie wywiązanie się z dyżuru oraz późne powiadomienie o nieobecności, będzie podlegało karze £10 za każdy dyżur.

Advertisements